Raadraaca

  1. Anabolic Therapy ee daawada casriga ah, William N. Taylor. MD, bogga 75-120
  2. Mukhaadaraadka, Madadaalada, iyo Waxqabadka Jirka, oo ay sameeyeen John A. Thomas, Page 27-30
  3. Osteoporosis: Pathogenesis iyo Maareynta, oo ay sameeyeen RM Francis, bogga 101-130